18
March
Багш, ажилчдын цасны баяр, явган аялал
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Багш, ажилчдын цасны баяр, явган аялал

16
March
Математикийн хичээлийн мэргэжил сурталчлах өдөрлөг
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Математикийн хичээлийн мэргэжил сурталчлах өдөрлөг

23
March
III улирлын амралт
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

III улирлын амралт

22
March
Наурызын баяр / Журналын хяналт
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Наурызын баяр / Журналын хяналт

31
March
Улсын Төрөлжсөн Олимпиад II даваа
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Улсын Төрөлжсөн Олимпиад II даваа

02
April
Улсын Төрөлжсөн Олимпиад II даваа
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Улсын Төрөлжсөн Олимпиад II даваа

06
April
IV улирал эхлэх
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

IV улирал эхлэх

07
April
Турк хэлний хичээлийн өдөрлөг
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Турк хэлний хичээлийн өдөрлөг

09
April
Адем Татлын нэрэмжит Англи хэлний аймгийн олимпиад
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Адем Татлын нэрэмжит Англи хэлний аймгийн олимпиад

11
April
Багш нарын хурал
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Багш нарын хурал

12
April
Хөвгүүдийн сагсан бөмбөгийн тэмцээн
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Хөвгүүдийн сагсан бөмбөгийн тэмцээн

14
April
Дугуйлан, клубын тайлант өдөрлөг
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Дугуйлан, клубын тайлант өдөрлөг

18
April
Багш нарын хурал
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Багш нарын хурал

19
April
Охидын гар бөмбөгийн тэмцээн
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Охидын гар бөмбөгийн тэмцээн

21
April
КТТ-4/2
12:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

КТТ-4/2

23
April
Шинэ сурагчдын элсэлтийн шалгалт
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Шинэ сурагчдын элсэлтийн шалгалт

24
April
Хөвгүүдийн хөл бөмбөгийн тэмцээн
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Хөвгүүдийн хөл бөмбөгийн тэмцээн

25
April
Багш нарын хурал
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Багш нарын хурал

25
April
Охидын сагсан бөмбөгийн тэмцээн
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Охидын сагсан бөмбөгийн тэмцээн

29
April
Шинэ сурагчдын элсэлтийн шалгалт
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Шинэ сурагчдын элсэлтийн шалгалт

30
April
Улсын шалгалт
5:00 am - 11:00 pm
ERDENET, MONGOLIA

Улсын шалгалт